Sloop van ons Dorpshuis begonnen

De Westeremders weten het waarschijnlijk wel. Het dorpshuis wordt versterkt, gedeeltelijk gesloopt en er vindt nieuwbouw plaats. De belangrijkste reden hiervoor is de aardbevingsschade. Maar ook bleek uit de recentste dorpsvisie dat de tijden veranderd zijn en dat gebruikerswensen en andere doelgroepen maken dat het tijd is om het gebouw aan te passen.

Vernieuwd dorpshuis

Zo staat er straks een dorpshuis dat toekomst heeft en voorziet in de wensen en behoeften die leven in het dorp. Het bestuur van het dorpshuis heeft een brede multifunctionele ontmoetingsplaats voor ogen, waarin ruimte is voor zowel de jaarlijkse activiteiten als nieuwe initiatieven. Het dorpshuis wordt beter toegankelijk en na de versterking/verbouwing heeft het dorp een sfeervoller en laagdrempelig gebouw dat uitnodigt om elkaar te ontmoeten.

Financieel

Dit alles wordt financieel mogelijk gemaakt door het versterkingsbudget van de NAM. Daarnaast heeft het bestuur diverse subsidies en donaties binnengehaald. De voornaamste geldverstrekkers zijn o.a. de gemeente Loppersum, Provincie Groningen, VSB-fonds, Oranjefonds, Fonds Eemsmond en het project ‘Elk Dorp Een Duurzaam Dak’. Daarnaast heeft dorpsarchitect Geir Eide een prachtig ontwerp gemaakt van het vernieuwde dorpshuis.

Vrijwilligers

Na alle plannenmakerij en heel veel overleggen met diverse instanties, dorpsgenoten en de naaste buren, is nu het moment aangebroken voor de eerste zichtbare stappen. Met hulp van vele vrijwilligers is het dorpshuis de afgelopen 2 weken leeggehaald.
Een andere belangrijke stap was het aanleggen van een alternatieve weg om het sloopverkeer e.d. te geleiden zonder overlast voor belendende panden. Met toestemming van Henk Helmantel kon deze alternatieve bouwweg via zijn perceel worden gelegd naar de achterzijde van het dorpshuis. De bouwweg is inmiddels klaar voor gebruik.

Het werk kan gelukkig doorgaan

Ondanks alle beperkingen met betrekking tot het coronavirus is het bestuur van het dorpshuis erin geslaagd om de bovenstaande stappen te kunnen uitvoeren. Gelukkig werkt de bouw vooralsnog zoveel mogelijk door tijdens de coronacrisis, zij het aangepast cf. de landelijke voorschriften. Sloop van het achterste gedeelte van het dorpshuis kan dus gewoon door gaan. Hopelijk blijft dit de komende tijd ook nog zo en loopt het gehele project niet te veel vertraging op.

« Vorige Item | Volgende »